poniedziałek, 18 stycznia 2021

Woda Życia - oczyszczanie ośrodków energii

 Oczyszczanie ćakramów - Ośrodków energii w ciele człowieka


Oczyszczanie Ośrodków Energii


Terminem Pitha określa się w jodze ośrodek subtelnej, duchowej energii. Sufi określają takie miejsce terminem Latifa, co oznacza miejsce subtelne lub wrażliwe. Pitha to konkretny obszar do skupienia i koncentracji wewnątrz naszego ciała. Zwykle powiązany jest z systemem gruczołów wydzielania wewnętrznego. Przedmiotem skupienia jest nasze uczucie, myśl, wyobrażenie, a w szczególności oddech. W laja jodze używa się kilkudziesięciu takich miejsc do skupiania w obrębie naszego ciała. Służą one pobudzeniu i rozwinięciu określonych cech lub właściwości, a także służą rozwinięciu specyficznych potencjałów boskiej energii. Zwykle utożsamiane są z pojęciem Ćakramów, chociaż ten termin ma nieco odmienne znaczenie.

Istnieje dwanaście podstawowych miejsc do koncentracji w tak zwanej linii kręgosłupa, chociaż zwykle używa się ledwie trzech lub pięciu z nich.

1. Bhumipitha - obszar koło kości ogonowej i krocza, powiązany ze splotem sakralnym. Tak zwane Święte Miejsce. Bhumi oznacza element ziemi lub glebę. Jest to ośrodek gruntu, podstawy naszej egzystencji. Codzienny rytm życia na ziemi zależy od energii tego ośrodka, który związany jest z pojęciem czasu, porami roku, porami dnia, a nawet z czterema stronami świata. Tutaj zachodzi sterowanie tempem upływu czasu poprzez skupienie. Powiązany jest z fizjologicznym (popędowym) życiem erotycznym, poczuciem bogactwa lub ubóstwa. Stanowi siedzibę płomienia życia i potęgi świadomości symbolicznie przedstawianej jako trzy i pół zwoju Kundali (Kairobi). Skupienie oddechu w tym ośrodku pozwala rozwinąć moc i siłę potrzebną do samouzdrawiania, a także do spełniania pragnień i panowania nad własnym życiem. Zwykle wyobrażamy sobie ten ośrodek jako kwiat o czterech płatkach.

2. Waripitha - ośrodek wodny w obszarze podpępkowym, powiązany z lędźwiami i nerkami. Siedziba niższej, egoistyczno - namiętnościowej jaźni. Centrum sił ego, pasji i namiętności. Życiowe dążenia zostają uświadomione i wyczerpane przez skupienie w tym ośrodku. Jest to źródło sił twórczych i emocjonalnego natchnienia. Życiowa i fizyczna równowaga zależy od pracy tego ośrodka. Tutaj osiągamy też harmonię z miesięcznym cyklem księżycowym. Nasza księżycowa natura zostaje wysublimowana. Symbolika ukazuje ten ośrodek jako kwiat lotosu o sześciu płatkach.

piątek, 1 stycznia 2021

Joga Uzdrowienia - Woda Życia Ajurweda

Promień Uzdrawiania - Korzenie Bhaiszadźja - Pole energii życia


1. Uzdrawiająca Rodzina


Istotnym celem niniejszego opracowania jest pomoc w rozwinięciu i pogłębieniu praktyki Duchowego Uzdrawiania, a także pomoc w odkryciu tego kierunku rozwoju i samorealizacji, który zwie się oświeceniem na promieniu Uzdrawiającej Mocy.

"WODA ŻYCIA" przeznaczona jest tak dla inicjowanych w Ścieżkę Uzdrowienia adeptów (adeptek), jak i dla wszystkich sympatyków Jogi Uzdrowienia, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i praktykę. Kurs uzdrawiających kontemplacji, medytacji i instrukcji nauk, o duchowych sposobach pomagania chorym i umierającym, jest integralną częścią przygotowywania się do tego, aby być Uzdrowicielem dla siebie i dla innych. Termin Bhaiszadźja oznacza Uzdrowienie, słowo Guru tłumaczy się jako Przewodnik. Rozwijając potęgę uzdrawiającej energii stajemy się z czasem Przewodnikami Uzdrawiającej Mocy, która leczy zarówno nas jak i wszystkich tych, którzy znajdą się w naszej bliskości, Bhaiszadźja Pudźa (Uzdrawiający Rytuał) jest jedną z podstawowych aktywności Jogi Uzdrowienia.

Wszyscy Ci, którzy niosą pomoc chorym i umierającym stanowią jedną wielką Rodzinę. Pomagajmy sobie wzajemnie i wspierajmy się na drodze uzdrawiania, która jest niczym innym jak drogą przezwyciężenia uciążliwości (klesza) pojawiających się w ludzkim życiu na skutek dawnych czynów, myśli, emocji czy intencji, Uzdrawiająca Rodzina pracuje nad tym, aby zmniejszyć brzemię bólu i cierpienia ludzkich istot i pomóc wędrować przez życie w wewnętrznej harmonii. Uzdrawiająca rodzina wspiera gorącym sercem i twórczą myślą wszystkich potrzebujących pomocy. Wielka Rodzina Pana Wschodniej Krainy, Mistrza Uzdrowienia nazywana jest- Uzdrawiającą Wspólnotą: Bhaiszadźja Samadź.

2. Promień Uzdrawiania


Podstawowym ośrodkiem (pitha) energii (wirja) użytkowanym przez uzdrowicieli rozmaitych tradycji jest okolica splotu słonecznego (Manipuraka). Jest to miejsce lub obszar energetyczny najmocniej przewodzący uzdrawiającą siłę czy energię, o ile generowana jest poprzez intencję opartą o kanał myśli (modlitwa, konfirmacja), Drugim, bardziej zaawansowanym takim obszarem jest okolica wnętrza głowy zwana też trzecim okiem (adźnambudźa), U człowieka rozumnego, promień uzdrawiającej mocy przepływa przede wszystkim poprzez ośrodek splotu słonecznego, Szczególnie aktywną w ośrodku splotu jest moc duchowa płynąca w czasie spontanicznej (natchnionej) modlitwy charyzmatycznej, gdy modlący się są przepełnieni Duchem Świętym (Brahman) i Łaską (Śiwah). Praktycznie wszyscy uzdrowiciele bazują na tej formie energii uzdrowienia i z tego właśnie powodu wiele ćwiczeń poświęcimy oczyszczaniu ośrodka splotu słonecznego. Niechaj wszyskouzdrawiająca moc swobodnie przepływa do wszystkich potrzebujących!