wtorek, 29 listopada 2016

Telomeraza - przyczyna degradacji ludzi - recepta na długowieczność

Jak zapobiegać telomerazie - przyczynie degradacji ludzkości


Współczesna nauka ciągle poszukuje przyczyn starości i próbuje przybliżyć nas ku nieśmiertelności. I chociaż ostateczny sukces wydaje się jeszcze odległą perspektywą, to już dzisiaj - dzięki postępowi współczesnej nauki - możemy cieszyć się zdrowszym i dłuższym życiem. Mędrcy Wschodu już dawno odkryli to, co współczesna medycyna powoli odkrywa, a teoria dotycząca starzenia się organizmu to teoria telomerowa. Opiera się ona na założeniu, że żyjemy dzięki białkom. To one budują nasze ciała i dostarczają nam energii życiowej, ale wraz z upływem lat tracimy te cenne białka - budulec naszego organizmu. Podstawę składu białka tworzy 20 drobnych molekuł chemicznych, nazywanych aminokwasami. Ta "magiczna dwudziestka" odpowiada za całe bogactwo przyrody ożywionej, gdyż aminokwasy wiążą się ze sobą w rozmaitych konfiguracjach. Informację o wszystkich białkach organizmu koduje i przechowuje w komórkach kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) - związek stanowiący podstawę dziedziczenia. DNA upchany w chromosomach koduje ogromną liczbę białek.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Depresja - metafizyczne przyczyny choroby

Depresja - Metafizyczne przyczyny choroby


Depresja - jest czwartą na świecie chorobą ogarniającą rodzaj ludzki. Z pomocą rozmaitych duchowych metod wglądu i wizji można ujrzeć taką dolegliwość jako rodzaj "społecznego demona" i z matematyczną precyzją określić przyczyny choroby. Każda choroba ma swoje tło, podłoże czy środowisko, na którym się rozwija, w którym wyrasta i rozkwita. Można zrozumieć, jak wychowywać przyszłe pokolenia, aby uniknąć masowego występowania pewnych epidemicznych patologii, a przecież depresja to choroba dotykająca całą ludzkość niczym jakiś ciemny, mroczny smok zatruwający umysły. Psychiczne podłoże, zła energia depresji powoduje też realne fizyczne skutki, uszkadzając czy zakłócając pewne organy i procesy wydzielania dokrewnego. Całe funkcjonowanie człowieka zostaje rozregulowane siłą energii tego demona choroby, na którego trzeba się dobrze uodpornić. Analizowanie nazwy, samego pojęcia depresja, jako jednostki chorobowej, może nam uzmysłowić, że jej przyczyna leży w rozmijaniu się ludzi z ich wewnętrznym powołaniem czy przeznaczeniem. 

Jeśli człowiek rozmija się z Dharmą (Powołaniem) czy Arthą (Życiowym Zadaniem), to w tym lub przyszłym życiu ogarnie go mroczny cień depresji. Kto nie robi w życiu postępu i cofa się w rozwoju, ten gromadzi złoże, karmana duchowego lenistwa i uwstecznienia, który zaowocuje stanami chandry, dołków, melancholii, a w końcu już depresji w postaci wyraźnie chorobowej. Udawanie religijności, pobożności, mistycyzmu czy uduchowienia, na zewnątrz, a będąc pustym w środku mając same egoistyczne cele, to rodzaj obłudy, prędzej czy później kończący się w patologicznej depresji. 

poniedziałek, 21 listopada 2016

Zdrowe życie bez raka demencji i ciężkich chorób

Jak żyć bez raka demencji i innych ciężkich chorób
Ludzie skażeni zachodnią cywilizacją muszą sobie uświadomić, że utrzymanie lub odzyskanie dobrego zdrowia, to przede wszystkim powrót do naturalnej żywności, biologicznie zdrowej, czyli wolnej od toksycznych dodatków w formie spulchniaczy, barwników czy konserwantów. Warto pamiętać, że takie dodatki jak tartazyna, barwnik o ostrej żółci czy benzoesan sodu, powodują nadpobudliwość u dzieci, i ich agresywne zachowania. Jeżeli usuniemy je z żywności, to zniknie także nadpobudliwość i nadczynność ruchowa, a dzieci zdrowieją z ADHD. Usunięcie takich śmiercionośnych dodatków powoduje, że u dzieci poprawia się zdolność do koncentracji i skupienia, dzieci nie wiercą się ani nie rozrabiają, jak pod wpływem tych paru ledwie szkodliwych substancji. Sztucznie barwiona żywność czy chemiczne środki konserwujące pokroju benzoesanu sodu to przekleństwo niszczące zdrowie. Alergie to też często skutek szkodliwych, chemicznych dodatków do żywności lub skażeń żywności przez środki ochrony roślin.

piątek, 18 listopada 2016

Stres - przyczyna wielu chorób psychosomatycznych

STRES i STRESOR - Przyczyną wielu chorób psychosomatycznych


Stres to nasze reakcje fizyczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje na szkodliwy bodziec przytłaczających nas zdarzeń pochodzenia wewnętrznego lub zewnętrznego, może to się objawiać poirytowaniem, rozdrażnieniem trudności z koncentracją huśtawką nastrojów oraz zbyt silnej reakcji na rzeczy błahe i drobne. Stres - to pojęcie wprowadzone zostało do użycia przez Hansa Hugona Selye'a, który badaniu tego zjawiska poświęcił 50 lat solidnej pracy naukowej. Z tego też powodu nosił przydomek dr Stress. Selye opublikował ponad 1400 artykułów i 30 książek na temat stresu. Selye jako pierwszy postawił hipotezę, że szereg chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności człowieka do radzenia sobie ze stresem. Zjawisko to nazwał mianem niewydolności tzw. syndromu ogólnej adaptacji i opisał je w pierwszej swojej książce na temat stresu w roku 1956 pt. "The Stress of Life".